Cennik

Ceny badań okresowych pojazdów są jednakowe we wszystkich stacjach kontroli pojazdów.
(Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów. (Dz.U. nr 223 z dnia 14 października 2004 r., poz. 2261) )
 
Kod
Wyszczególnienie (wybrane pozycje)
Opłata w zł (zawiera VAT)
 
1
Okresowe badanie techniczne:
 
1.1
motocykl, ciągnik rolniczy
62,00
1.2
samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1)
98,00
1.7
przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.
50,00
1.9
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.
78,00
1.15
pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)
63,00
 
2
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
 
2.1
skuteczności i równomierności działania hamulców
20,00
2.4
ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania
14,00
2.5
połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu
20,00
2.6
toksyczności spalin
14,00
2.7
poziomu hałasu
20,00
2.8
geometrii kół jednej osi
36,00
2.9
działania amortyzatorów jednej osi
14,00
2.10
wszystkich innych usterek łącznie
20,00
 
4
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
 
4.1
określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4)
20,00
4.2
po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)
94,00
4.3
dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym
51,00
 
5
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
 
5.1
co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3)
20,00
5.2
po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)
94,00
 
6
Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
 
6.2
który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)
42,00
6.3
który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)
50,00
6.6
do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)
48,00
6.8
o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
50,00
6.9
skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji
60,00
 
jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska
94,00
6.10
w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
94,00
6.11
pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
50,00
 
7
Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
 
7.1
prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1)
35,00
7.2
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4)
21,00
7.3
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4)
48,00

 
Objaśnienia:
  1. 1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: przystosowany do ciągnięcia przyczepy lub HAK nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
  2. 2) Pozostałe badania jak dla autobusu.
  3. 3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
  4. 4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
tablica projektu UE

Przedsiębiorstwo RegBenz Leś Sp.j. realizuje umowy z 2014 roku o dofinansowanie projektu: "Unowocześnienie i poszerzenie usług regeneracji podzespołów samochodowych oraz uruchomienie stacji kontroli pojazdów w firmie RegBenz Leś Sp.j." w ramach Osi Priorytetowej 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

 
KONTAKT:
MotoREMA   ul. Narutowicza 38 / 3 39-300 Mielec NIP: 817-21-63-583

Regeneracja, Hurtownia

tel. 17 583 49 40
mobil 608 39 39 72
mobil 735 91 71 72
fax 17 583 49 40
e-mail: kontakt@motorema.pl
Zapraszamy!
dni robocze: 7.00 - 16.00  
soboty: w godz.: nieczynne

Stacja Kontroli Pojazdów, Serwis

tel. 17 583 49 40
mobil 608 06 33 55
fax 17 583 49 40
e-mail: biuro@skpmielec.pl
Zapraszamy!
dni robocze: 8.00 - 18.00  
soboty: w godz.: 8.00 - 14.00

Lokalizacja (kliknij)

GPS: 50,286621; 21,431806
MotoREMA lokalizacja